Tag Archives: mdf phủ veneer

Tấm bề mặt cửa HDF

Nhà sản xuất: Da cửa Malaysia Mã sản phẩm: PV3H Tình trạng: Còn hàng Xuất xư: Malaysia Kích thước: 2152 x 924 x 3mm 2152 x 874 x 3mm 2152 x 772 x 3mm 2152 x 695 x 3mm

Da Cửa HDF Malaysia

Nhà sản xuất: Da cửa Malaysia Mã sản phẩm: PV1H Tình trạng: Còn hàng Xuất xư: Malaysia Kích thước tấm da HDF 2152 x 924 x 3mm 2152 x 874 x 3mm 2152 x 772 x 3mm

Tấm Da HDF

Nhà sản xuất: Da cửa Malaysia Mã sản phẩm: PV-4HD Tình trạng: Còn hàng Xuất xư: Malaysia Kích thước tấm da HDF: 2152 x 924 x 3mm 2152 x 874 x 3mm 2152 x 772 x 3mm 2152 x 695 x 3mm

Tấm Mặt Cửa HDF

Nhà sản xuất: Da cửa Malaysia Mã sản phẩm: PVS1 Tình trạng: Còn hàng Kích thước tấm mặt cửa HDF: 2150 x 940 x 3mm. 2150 x 860 x 3mm. 2150 x 770 x 3mm.

Tấm Mặt Cửa HDF Định Hình

Nhà sản xuất: Da cửa Malaysia Mã sản phẩm: PVA1 Tình trạng: Còn hàng Kích thước tấm mặt cửa HDF định hình: 2150 x 940 x 3mm. 2150 x 860 x 3mm. 2150 x 770 x 3mm.

Tấm Da Cửa

Nhà sản xuất: Da cửa Malaysia Mã sản phẩm: PVA3 Tình trạng: Còn hàng Kích thước tấm da HDF 2150 x 940 x 3mm 2150 x 860 x 3mm 2150 x 770 x 3mm

Tấm Da Cửa HDF Phủ Veneer

Nhà sản xuất: Da cửa Malaysia Mã sản phẩm: PVS2 Tình trạng: Còn hàng Kích thước tấm da HDF 2150 x 940 x 3mm 2150 x 860 x 3mm 2150 x 770 x 3mm

Tấm Da HDF Phủ Veneer

Nhà sản xuất: Da cửa Malaysia Mã sản phẩm: PVA4 Tình trạng: Còn hàng Kích thước tấm da HDF cửa HDF phủ Veneer: 2150 x 940 x 3mm. 2150 x 860 x 3mm. 2150 x 770 x 3mm.

Tấm HDF

Nhà sản xuất: Da cửa Malaysia Mã sản phẩm: PVS6 Tình trạng: Còn hàng Tấm HDF có độ cứng cao nên chống ẩm tốt, được sử dụng trong bề mặt cửa Kích thước tấm HDF 2150 x 940 x 3mm 2150 x 860 x 3mm 2150 x 770 x 3mm

Tấm Bề Mặt HDF Phủ Vân Gỗ

Nhà sản xuất: Da cửa Malaysia Mã sản phẩm: PVA2 Tình trạng: Còn hàng Kích thước tấm da HDF: 2150 x 940 x 3mm 2150 x 860 x 3mm 2150 x 770 x 3mm

Tấm Bề Mặt Cửa Định Hình

Nhà sản xuất: Da cửa Malaysia Mã sản phẩm: PVA51 Tình trạng: Còn hàng Kích thước tấm da HDF: 2150 x 920 x 3mm 2150 x 860 x 3mm 2150 x 770 x 3mm

Tấm Bề Mặt Cửa HDF Phủ Veneer

Nhà sản xuất: Da cửa Malaysia Mã sản phẩm: PVS3 Tình trạng: Còn hàng Kích thước tấm da HDF 2150 x 940 x 3mm 2150 x 860 x 3mm 2150 x 770 x 3mm

Tấm Bề Mặt Cửa

Nhà sản xuất: Da cửa Malaysia Mã sản phẩm: PVA6 Tình trạng: Còn hàng Tấm da HDF phủ vân gỗ tự nhiên Kích thước tấm da HDF: 2150 x 940 x 3mm 2150 x 860 x 3mm 2150 x 770 x 3mm